logo
Tin tức

NĂM NAY CHÍNH PHỦ TRẢ NỢ GẦN 14,6 TỶ USD

Tin tức thị trường
| 01/11/2022
anh-tin-tuc

Năm 2022, Chính phủ sẽ trả nợ 335.815 tỷ đồng (tương đương 14,6 tỷ USD), ít hơn năm ngoái, trong đó 89% là nợ gốc, còn lại là các dự án cho vay lại.

Theo kế hoạch vay, trả nợ công 2022 được Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký ngày 13/4, năm nay, Chính phủ vay tối đa 673.546 tỷ đồng (tương đương gần 29,3 tỷ USD). Mức vay này tăng hơn 159.240 tỷ đồng so với 2021.

96% khoản vay này dùng để cân đối cho ngân sách trung ương (646.849 tỷ đồng), khoản vay về cho vay lại là 26.697 tỷ đồng.

Nguồn huy động vốn vay chủ yếu từ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, ưu đãi nước ngoài. Trường hợp cần thiết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép phát hành bằng ngoại tệ hoặc phát hành trái phiếu Chính phủ trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước…

Về trả nợ, Chính phủ sẽ trả khoảng 335.815 tỷ đồng trong năm nay, tương đương gần 14,6 tỷ USD. So với năm 2021 thì mức trả nợ năm nay thấp hơn khoảng 30.117 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ trực tiếp Chính phủ là 299.849 tỷ đồng (khoảng 13 tỷ USD), trả cho các dự án cho vay lại 35.966 tỷ (gần 1,6 tỷ USD).

Năm 2021, các chỉ tiêu nợ của Việt Nam đều trong giới hạn an toàn được Quốc hội phê duyệt. Theo đó, nợ công khoảng 43,7% GDP, nợ Chính phủ 39,5% GDP, nợ nước ngoài 39% GDP. Số Chính phủ phải trả nợ trực tiếp chưa đến 23% thu ngân sách…

Năm nay, chính quyền địa phương sẽ vay 28.637 tỷ đồng và trả nợ 6.111 tỷ đồng.

Khoản vay được Chính phủ bảo lãnh tối đa 20.400 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Nếu năm 2022 không dùng hết số này, Ngân hàng Chính sách được chuyển sang năm sau để sử dụng. Tuy nhiên, tổng lượng phát hành trái phiếu 2 năm không quá 38.400 tỷ đồng.

Riêng vay thương mại nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, tức doanh nghiệp tự vay tự trả, thì hạn mức tối đa là 7,3 tỷ USD. Chính phủ lưu ý, tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 25% so với dư nợ tại thời điểm 31/12/2021.

Cũng theo quyết định của Chính phủ, tổng mức vay 3 năm tới (2022-2024) là hơn 2 triệu tỷ đồng.96% trong số này là vay cho ngân sách trung ương, còn lại là vay về cho vay lại.

Tổng trả nợ Chính phủ 3 năm tới hơn 1,1 triệu tỷ đồng, gồm trả nợ trực tiếp 971.000 tỷ và nợ vay lại 145.000 tỷ đồng. Chính phủ đảm bảo tốc độ tăng dư nợ được bảo lãnh không vượt tốc độ tăng GDP của năm trước và trong hạn mức Quốc hội phê duyệt. Hạn mức bội chi của chính quyền địa phương khoảng 0,3% GDP hàng năm.

Anh Minh

Nguồn: Vnexpress.net

Có thể bạn quan tâm
© CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENGROUP